Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2017. godine

NOVO – neoporezive iznose za isplate od 1.2.2018. godine pogledajte ovde:
Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2018. godine 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2017. do 31. januara 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 7 od 31.01.2017. godine):

 • Neoporezivi iznos zarade: 11.790 dinara (za isplate od zarade za januar 2018. godine – novi iznos: 15.000 dinara)
 • Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju: 3.725 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji: 2.236 dinara
 • Naknada prevoza na službenom putovanju: 6.520 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – 37.252 dinara
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – 9.313 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima – 18.624 dinara
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond – 5.589 dinara
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – 65.189 dinara
 • Stipendije i krediti učenika i studenata – 11.176 dinara
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi – 9.313 dinara
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću – 11.344 dinara
 • Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – 12.375 dinara

Tabelarni pregled novih i starih neoporezivih iznosa pogledajte ovde.

Podelite: