Neoporezivi iznos zarade za isplate od 1. februara 2016. godine – 11.604 dinara

NOVO – neoporezive iznose za isplate od 1.2.2017. godine pogledajte ovde:
Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2017. godine 

Ostali usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 5 od 25.01.2016. godine):

 • Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju: 3.666 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji: 2.201 dinar
 • Naknada prevoza na službenom putovanju: 6.417 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – 36.665 dinara
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – 9.166 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima – 18.331 dinar
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond – 5.501 dinar
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – 64.162 dinara
 • Stipendije i krediti učenika i studenata – 11.000 dinara
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi – 9.166 dinara
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću – 11.165 dinara
 • Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – 12.180 dinara

Podelite: