Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
(važi do 12.11.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 60/2021, 61/2021 i 70/2021

 

1. Ovom naredbom utvrđuju se ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja prilikom obavljanja delatnosti koja treba da, saglasno epidemiološkoj situaciji, doprinesu sprečavanju i suzbijanju zarazne bolesti COVID-19.

2. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, kao i objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru od 06.00 časova do 01.00 časa narednog dana i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom bez ograničenja radnog vremena – uz primenu sledećih preventivnih mera, odnosno tako da se: 

1) u zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora obezbediti da:

– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),

– zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,

– mora obezbediti propisano međusobno rastojanje između prisutnih lica, odnosno, u zavisnosti od veličine objekta, obezbediti da ukupna popunjenost objekta ne može viti veća od 50% maksimalne popunjenosti,

– na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se uslužni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;

2) u otvorenom delu ugostiteljskog objekta mora obezbediti da:

– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),

– zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,

– između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,

– za stolom ne može sedeti više od pet osoba,

– ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 4 m² može boraviti samo jedno lice,

– otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,

– se reprodukovanje, odnosno emitovanje muzike ili izvođenje muzičko-scenskog programa uživo (tzv. živa muzika) ne može vršiti u vreme od 01.00 časa do 06.00 časova.

3. Zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (u daljem tekstu: objekat), osim ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu tog objekta i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju (dozvoljena je šalterska prodaja) mogu raditi u radnom vremenu i uz primenu mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21 i 60/21), pod uslovom da upravljač objekta obezbedi:

1) da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera;

2) da na ulazu obavezno bude istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se prodajni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;

3) da, ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, budu određena i vidljivo obeležena koji su ulazna, a koji izlazna vrata;

4) da u objektu obavezno budu određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;

5) da se na ulazu u objekat obavezno postave i koriste dezobarijere;

6) fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;

7) da zaposleni obavezno nose zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;

8) da se zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), na svakih sat vremena, obavezno dezinfikuju rastvorom na bazi 70% alkohola;

9) da se obavezno odredi lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, upravljač centra je dužan da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj. izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar; 

10) da korona redar obavezno nosi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar); 

11) da korona redar obavezno upozorava korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u objekat i prilikom kretanja u objektu sve vreme boravka; 

12) da, ako korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja obavestiti to lice da napusti objekat sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti objekata bez odlaganja o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.

Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u objektu u okviru prostora u kome prodaje robu, odnosno pruža usluge (u daljem tekstu: radnja), pored sprovođenja mera utvrđenih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, dužan je da obezbedi sledeće: 

1) na ulazu u radnju mora vidno biti istaknuta korisna površina radnje i broj lica koja mogu biti prisutna;

2) ako radnja ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;

3) u radnji moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;

4) ispred kasa ili prilikom drugog čekanja korisnika u redu mora uočljivim oznakama biti vidno obeleženo neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra; 

5) fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;

6) zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima, kao što su zaposleni koji rade na kasama, i sl.;

7) zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, garderobe i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;

8) mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, pravno lice (preduzetnik) dužan je da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj. izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;

9) korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar); 

10) korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u radnju kao i za sve vreme boravka u radnji; 

11) ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti radnju sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti radnju, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe;

12) korona redar je dužan da upozori korisnike na neophodnost držanja fizičke udaljenosti prilikom čekanja u redu.

4. U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

1) (brisana)

2) objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;

3) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);

4) (brisana)

5) (brisana)

6) (brisana)

7) (brisana)

8) objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, muzeji, galerije).

Bioskopi (šifra 59.14. Uredbe o klasifikaciji delatnosti „Službeni glasnik RS”, broj 54/10) mogu raditi tako što će poslednja projekcija započeti ne posle 23.00 časa, do kada mogu i raditi blagajne za prodaju karata za te projekcije.

5. Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);

2) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;

3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;

4) ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl;

5) objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta, specijalizovane ili nespecijalizovane).

6. U radnom vremenu iz tač. 2–4. ove naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 4 m² može boraviti samo jedno lice.

Izuzetno od ograničenja iz stava 1. ove tačke, u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge, odnosno druge usluge koje zahtevaju neposredan kontakt između zaposlenog i korisnika usluge, a koji raspolažu malom površinom i u kojima se ne može obezbediti propisano rastojanje, pored pružaoca usluge, odnosno zaposlenog, može biti prisutno samo lice kome se usluga pruža.

7. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 33/21, 36/21, 38/21, 45/21, 49/21 i 54/21).

8. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Naredba o izmenama i dopuni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19: „Sl. glasnik RS“, br. 61/2021

4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Naredba o izmenama Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19: „Sl. glasnik RS“, br. 70/2021

3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: