Објављен „Службени гласник РС“ број 70 од 13.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • НАРЕДБА о изменама Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 70 од 13.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Албанији
Влада
 • ПРОГРАМ реформе управљања јавним финансијама за период 2021–2025. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и поступку додељивања средстава за суфинансирање пројеката
 • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције организација у дијаспори и евиденције организација Срба у региону
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • НАРЕДБА о изменама Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EL FARO” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: