Објављен „Службени гласник РС“ број 61 од 17.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • НАРЕДБА о изменама и допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 61 од 17.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • НАРЕДБА о изменама и допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању
  • ПРАВИЛНИК о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту опасне робе

Поделите: