Објављен „Службени гласник РС“ број 60 од 16.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда
 • НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 60 од 16.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сент Винсенту и Гренадинима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5318/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5319/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5321/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5324/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5326/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5327/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5331/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5333/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарства
 • НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
 • УПУТСТВО о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
Народна банка Србије
 • ИСПРАВКА Одлуке о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака
 • ИСПРАВКА Одлуке о измени Одлуке о извештавању банака
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини годишњег извештаја о додељеној државној помоћи
Друге организације
 • ЦЕНОВНИК основних производа шумарства – дрвних сортимената
ОГЛАСИ

Поделите: