Најнижа месечна основица доприноса од 1.5.2016. године – 21.012 динара

Износ најниже месечне основице од 21.012 динара се примењује од 1. маја 2016. до 31. јула 2016. године (износ чини 35% просечне зараде у Републици Србији исплаћене у 1. кварталу 2016. године – 35% * 60.034 динара).

Највиша месечна основица доприноса од 1. маја 2016. године износи 315.145 динара (просечна зарада за март 2016. пута пет – 5 * 63.029 динара).  

Поделите: