Najniža mesečna osnovica doprinosa od 1.5.2016. godine – 21.012 dinara

Iznos najniže mesečne osnovice od 21.012 dinara se primenjuje od 1. maja 2016. do 31. jula 2016. godine (iznos čini 35% prosečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u 1. kvartalu 2016. godine – 35% * 60.034 dinara).

Najviša mesečna osnovica doprinosa od 1. maja 2016. godine iznosi 315.145 dinara (prosečna zarada za mart 2016. puta pet – 5 * 63.029 dinara).  

Podelite: