Минимална цена рада за 2024. годину

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2024. године износиће 271 динар (нето), по радном часу.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 230 на 271 динар по сату. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 79 од 15.9.2023. године.

Сходно томе, нето минимална зарада за исплате у току 2024. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 43.360,00 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 45.528,00 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 47.696,00 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 49.864,00 динара.

Износи бруто минималне зараде за исплате од 1. јануара 2024. године ће износити (у складу са предложеним новим пореским ослобођењем од 25.000 динара):

  • за месец са 160 радних сати: 58.288,16 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 61.380,89 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 64.473,61 динар.
  • за месец са 184 радна сата: 67.566,33 динара.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Подсећамо да је садашња минимална цена рада (важи до краја децембра 2023. године) 230 динара по часу, што значи да је нова минимална цена рада увећана у односу на садашњу за 17,83%.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2023. године врше се по 230 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2024. године се врше по 271 динар по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Поделите: