Minimalna cena rada za 2024. godinu

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 230 na 271 dinar po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 79 od 15.9.2023. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2024. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 43.360,00 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 45.528,00 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 47.696,00 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 49.864,00 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2024. godine će iznositi (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 25.000 dinara):

  • za mesec sa 160 radnih sati: 58.288,16 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 61.380,89 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 64.473,61 dinar.
  • za mesec sa 184 radna sata: 67.566,33 dinara.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2023. godine) 230 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 17,83%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2023. godine vrše se po 230 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2024. godine se vrše po 271 dinar po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podelite: