Објављен „Службени гласник РС“ број 79 од 15.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2024. године
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 79 од 15.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Израел
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Казахстан
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Финској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Демократској Републици Алжир
Влада
 • УРЕДБА о капиталним пројектима
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2024. године
 • ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Кирибати
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Малеу, Република Малдиви
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкиња
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених и одрживих социјалних обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за управљачку одговорност у државној управи
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Малеу, Република Малдиви
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8373/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8374/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8451/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8467/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврћивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Теквондо асоцијације Србије за организовање Европског првенства у теквондоу за сениоре у олимпијским дисциплинама Београд 2024, у Београду 2024. године.
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског шампионата у Ендуро дисциплини „Xross Hard Enduro Rally 2024” на Златибору 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за кадете, млађе јуниоре, јуниоре и сениоре у самбоу у Новом Саду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-8245/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-8246/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8457/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8459/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8460/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8462/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8465/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8466/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8213/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8216/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8212/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8214/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8218/2023
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о брисању из Регистра правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Барајево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Барајево
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 494-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 494-2/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-862/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-868/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-869/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-873/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-883/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-884/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-890/2023-01
 • ОДЛУКУ о престанку судијске функције, број 119-00-893/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о усклађивању висине накнада за пружање услуга
 • ОДЛУКА o изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката код послодавца
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукацију
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис удела без накнаде, RSM Advisory д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: