Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 79 od 15.9.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2024. godine
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2023. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 79 od 15.9.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Izrael
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kazahstan
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Finskoj
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir
Vlada
 • UREDBA o kapitalnim projektima
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2024. godine
 • ODLUKA o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kiribati
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Maleu, Republika Maldivi
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za unapređenje položaja Roma i Romkinja
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za pripremu, izradu i sprovođenje okvirnog dokumenta za izdavanje zelenih i održivih socijalnih obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za upravljačku odgovornost u državnoj upravi
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za javna ulaganja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Saveta za ekonomski razvoj
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Komisije za azil
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za azil
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport – SDPR”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport – SDPR”
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Maleu, Republika Maldivi
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8373/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8374/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8451/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8467/2023
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrćivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Tekvondo asocijacije Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva u tekvondou za seniore u olimpijskim disciplinama Beograd 2024, u Beogradu 2024. godine.
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog šampionata u Enduro disciplini „Xross Hard Enduro Rally 2024” na Zlatiboru 2024. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva za kadete, mlađe juniore, juniore i seniore u sambou u Novom Sadu 2024. godine
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezultat, 05 broj 661-8245/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezultat, 05 broj 661-8246/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8457/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8459/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8460/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8462/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8465/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8466/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8213/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8216/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8212/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8214/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8218/2023
Ministarstva
 • REŠENJE o brisanju iz Registra pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Barajevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Barajevo
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 494-1/23
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 494-2/23
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-862/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-868/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-869/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-873/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-883/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-884/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-890/2023-01
 • ODLUKU o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-893/2023-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o usklađivanju visine naknada za pružanje usluga
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2023. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju naknada prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukaciju
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
 • JAVNI POZIV za upis udela bez naknade, RSM Advisory d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: