Minimalna cena rada za 2023. godinu

7.9.2023.
O minimalnoj ceni rada za 2024. godinu čitajte ovde.

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2023. godine iznosiće 230 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 201,22 na 230,00 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 105 od 14.9.2022. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2023. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 36.800,00 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 38.640,00 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 40.480,00 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 42.320,00 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2023. godine će iznositi (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 21.712 dinara):

  • za mesec sa 160 radnih sati: 49.399,14 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 52.023,97 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 54.648,79 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 57.273,61 dinara.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2022. godine) 201,22 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 14,3%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2022. godine vrše se po 201,22 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2023. godine se vrše po 230,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podelite: