Објављен „Службени гласник РС“ број 105 од 14.9.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2023. године
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 105 од 14.9.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2023. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање месечне закупнине за коришћење станова
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0117/22-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Стандард”, Ада
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП „Стандард”, Ада
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Поделите: