Minimalna cena rada za 2021. godinu

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2021. godine iznosiće 183,93 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 172,54 na 183,93 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 116 od 16.9.2020. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2021. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 29.428,80 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 30.900,24 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 32.371,68 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 33.843,12 dinara.
Dopuna 20.12.2020.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2021. godine će iznositi (u skladu sa novim poreskim oslobođenjem od 18.300 dinara):

  • za mesec sa 160 radnih sati: 39.370,61 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 41.469,67 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 43.568,73 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 45.667,79 dinara.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2020. godine) 172,54 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 6,6%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2020. godine vrše se po 172,54 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2021. godine se vrše po 183,93 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Isprobajte kalkulator za obračun zarade kada je ugovorena osnovna bruto zarada.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podelite: