Калкулатор за обрачун зараде запосленог (уговорена основна бруто зарада)

Поља означена овом бојом се могу попуњавати. Кликните на поље и извршите упис.

Обрачун је могуће одштампати кликом на икону штампача или реч „print“.

Обрачун зараде запосленог на основу уговорене основне бруто зараде
Сати
Укупан број сати 176 Празник и годишњи одмор (сати) 0
Остварен број сати 176 Боловање до 30 дана (сати) 0
Сати рада 176 Просечна бруто сатница (12 месеци) 0
Основне категорије
Основна бруто зарада (бруто I) 50000 Накнада зараде 0
Топли оброк (бруто) 1000 Укупна бруто зарада (бруто II) 54000
Регрес (бруто) 1000 Неопорезиви износ зараде 25000
Године стажа на које се рачуна "минули рад" 10 Најнижа основица доприноса 40143
Стопа за минули рад 0.004 Највиша основица доприноса 573470
Износ "минулог рада" 2000 Основица за обрачун пореза 0
Повећање / смањење бруто зараде 0 Основица за обрачун доприноса 54000
Порез и доприноси на терет запосленог Доприноси на терет послодавца
Стопа пореза на зараде 0.1
Износ пореза на зараде 0
Стопа доприноса ПИО на терет запосленог 0.14 Стопа доприноса ПИО на терет послодавца 0.10
Износ доприноса ПИО на терет запосленог 0 Износ доприноса ПИО на терет послодавца 0
Стопа доприноса за здравство на терет запосленог 0.051500000000000004 Стопа доприноса за здравство на терет послодавца 0.051500000000000004
Износ доприноса за здравство на терет запосленог 0 Износ доприноса за здравство на терет послодавца 0
Стопа доприноса за незапосленост на терет запосленог 0.0075 Стопа доприноса за незапосленост на терет послодавца 0
Износ доприноса за незапосленост на терет запосленог 0 Износ доприноса за незапосленост на терет послодавца 0
Укупно на терет запосленог 0 Укупно на терет послодавца 0
Нето зарада запосленог 0
Укупно порез и доприноси 0
% дажбина у односу на нето зараду 0

Напомена: обрачун подразумева запослење у току целог месеца код једног послодавца (пуно или непуно радно време). Основна бруто зарада (бруто I) се уписује за сате рада.

Калкулатор за обрачун зараде запосленог на основу уговорене укупне нето зараде

Поделите: