Калкулатор за обрачун зараде запосленог (уговорена укупна нето зарада)

Поља означена овом бојом се могу попуњавати. Кликните на поље и извршите упис.

Обрачун је могуће одштампати кликом на икону штампача или реч „print“.

Обрачун зараде запосленог на основу уговорене укупне нето зараде
Сати
Укупан број сати 176 Празник и годишњи одмор (сати) 0
Остварен број сати 176 Боловање до 30 дана (сати) 0
Сати рада 176 Просечна бруто сатница (12 месеци) 0
Основне категорије
Основна бруто зарада (бруто I) 0 Накнада зараде 0
Топли оброк (бруто) 1000 Укупна бруто зарада (бруто II) 0
Регрес (бруто) 1000 Неопорезиви износ зараде 19300
Године стажа на које се рачуна "минули рад" 10 Најнижа основица доприноса 30880
Стопа за минули рад 0.004 Највиша основица доприноса 441140
Износ "минулог рада" 0 Основица за обрачун пореза 0
Повећање / смањење бруто зараде 0 Основица за обрачун доприноса 0
Порез и доприноси на терет запосленог Доприноси на терет послодавца
Стопа пореза на зараде 0.1
Износ пореза на зараде 0
Стопа доприноса ПИО на терет запосленог 0.14 Стопа доприноса ПИО на терет послодавца 0.11
Износ доприноса ПИО на терет запосленог 0 Износ доприноса ПИО на терет послодавца 0
Стопа доприноса за здравство на терет запосленог 0.051500000000000004 Стопа доприноса за здравство на терет послодавца 0.051500000000000004
Износ доприноса за здравство на терет запосленог 0 Износ доприноса за здравство на терет послодавца 0
Стопа доприноса за незапосленост на терет запосленог 0.0075 Стопа доприноса за незапосленост на терет послодавца 0
Износ доприноса за незапосленост на терет запосленог 0 Износ доприноса за незапосленост на терет послодавца 0
Укупно на терет запосленог 0 Укупно на терет послодавца 0
Нето зарада запосленог 40000
Укупно порез и доприноси 0
% дажбина у односу на нето зараду 0

Напомена: обрачун подразумева запослење у току целог месеца код једног послодавца (пуно или непуно радно време).

Напомена: сходно одредбама Закона о раду појам зараде подразумева бруто зараду.

Калкулатор за обрачун зараде запосленог на основу уговорене основне бруто зараде

Поделите: