Kalkulator za obračun zarade zaposlenog (ugovorena osnovna bruto zarada)

Polja označena ovom bojom se mogu popunjavati. Kliknite na polje i izvršite upis.

Obračun je moguće odštampati klikom na ikonu štampača ili reč „print“.

Obračun zarade zaposlenog na osnovu ugovorene osnovne bruto zarade
Sati
Ukupan broj sati 176 Praznik i godišnji odmor (sati) 0
Ostvaren broj sati 176 Bolovanje do 30 dana (sati) 0
Sati rada 176 Prosečna bruto satnica (12 meseci) 0
Osnovne kategorije
Osnovna bruto zarada (bruto I) 50000 Naknada zarade 0
Topli obrok (bruto) 1000 Ukupna bruto zarada (bruto II) 54000
Regres (bruto) 1000 Neoporezivi iznos zarade 18300
Godine staža na koje se računa "minuli rad" 10 Najniža osnovica doprinosa 28402
Stopa za minuli rad 0.004 Najviša osnovica doprinosa 405750
Iznos "minulog rada" 2000 Osnovica za obračun poreza 0
Povećanje / smanjenje bruto zarade 0 Osnovica za obračun doprinosa 54000
Porez i doprinosi na teret zaposlenog Doprinosi na teret poslodavca
Stopa poreza na zarade 0.1
Iznos poreza na zarade 0
Stopa doprinosa PIO na teret zaposlenog 0.14 Stopa doprinosa PIO na teret poslodavca 0.115
Iznos doprinosa PIO na teret zaposlenog 0 Iznos doprinosa PIO na teret poslodavca 0
Stopa doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog 0.051500000000000004 Stopa doprinosa za zdravstvo na teret poslodavca 0.051500000000000004
Iznos doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog 0 Iznos doprinosa za zdravstvo na teret poslodavca 0
Stopa doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog 0.0075 Stopa doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca 0
Iznos doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog 0 Iznos doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca 0
Ukupno na teret zaposlenog 0 Ukupno na teret poslodavca 0
Neto zarada zaposlenog 0
Ukupno porez i doprinosi 0
% dažbina u odnosu na neto zaradu 0

Napomena: obračun podrazumeva zaposlenje u toku celog meseca kod jednog poslodavca (puno ili nepuno radno vreme).

Kalkulator za obračun zarade zaposlenog na osnovu ugovorene ukupne neto zarade

Podelite: