Минимална цена рада за 2021. годину

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2021. године износиће 183,93 динара (нето), по радном часу.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 172,54 на 183,93 динара по сату. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 116 од 16.9.2020. године.

Сходно томе, нето минимална зарада за исплате у току 2021. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 29.428,80 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 30.900,24 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 32.371,68 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 33.843,12 динара.

Износ бруто минималне зараде зависи од неопорезивог износа зараде који се мења од 1.2.2021. године. Најављено је да ће се мењати неопорезиви износ зараде већ од 1.1.2021. године (видети овде).

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Подсећамо да је садашња минимална цена рада (важи до краја децембра 2020. године) 172,54 динара по часу, што значи да је нова минимална цена рада увећана у односу на садашњу за 6,6%.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2020. године врше се по 172,54 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2021. године се врше по 183,93 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Испробајте калкулатор за обрачун зараде када је уговорена основна бруто зарада.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Поделите: