Минимална цена рада за 2019. годину

10.9.2020.
О минималној цени рада за 2020. годину читајте овде.
11.1.2019.
Нове неопорезиве износе који важе за исплате од 1.2.2019. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2019. године

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2019. године износи 155,3 динара (нето), по радном часу.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 143 на 155,3 динара по сату. Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС”, број 69 од 14.9.2018. године.

Сходно томе, нето минимална зарада за исплате у току 2019. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 24.848 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 26.090,40 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 27.332,80 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 28.575,20 динара.

Износ бруто минималне зараде зависи од неопорезивог износа зараде који се мења од 1.2.2019. године.

Допуна 12.1.2019.

Бруто минимална зарада за исплате од 1. фебруара 2019. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 33.263,91 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 35.036,24 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 36.808,56 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 38.580,89 динара.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Подсећамо да је садашња минимална цена рада (важи до краја децембра 2018. године) 143 динара по часу, што значи да је нова минимална цена рада увећана у односу на садашњу за 8,6%.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2018. године врше се по 143 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2019. године се врше по 155,3 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Испробајте калкулатор за обрачун зараде када је уговорена основна бруто зарада.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Поделите: