Минимална цена рада за 2019. годину

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2019. године износи 155,3 динара (нето), по радном часу.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 143 на 155,3 динара по сату. Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС”, број 69 од 14.9.2018. године.

Сходно томе, нето минимална зарада за исплате у току 2019. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 24.848 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 26.090,40 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 27.332,80 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 28.575,20 динара.

Износи бруто минималних зарада за исплате у току 2019. године још нису познати јер зависе од неопорезивог износа зараде који се мења од 1.1.2019. године. Неопорезиви износ зараде који се примењује од 1. јануара 2019. године ће бити објављен у току децембра 2018. године.

Испробајте калкулатор за обрачун зараде када је уговорена основна бруто зарада.

Подсећамо да је садашња минимална цена рада (важи до краја децембра 2018. године) 143 динара по часу, што значи да је нова минимална цена рада увећана у односу на садашњу за 8,6%.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2018. године врше се по 143 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2019. године се врше по 155,3 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Поделите:

Промени лозинку
Унесите адресу ваше електронске поште. Тамо ћемо вам послати нову лозинку.