Минимална цена рада за 2018. годину 143 динара нето по часу

Информацију о минималној цени рада за 2019. годину прочитајте овде:
Минимална цена рада за 2019. годину

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2018. године износи 143 динара (нето), по радном часу.

Социјално-економски савет Републике Србије (представници Владе, репрезентативних синдиката и послодаваца) је донео одлуку о повећању минималне цене рада са 130 на 143 динара по сату. Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС” број 88/2017 од 29.9.2017. године.

Сходно томе, нето минимална зарада за исплате у току 2018. године ће износити:

  • за месец са 160 радних сати: 22.880 динара.
  • за месец са 168 радних сати: 24.024 динара.
  • за месец са 176 радних сати: 25.168 динара.
  • за месец са 184 радна сата: 26.312 динара.

Износи бруто минималних зарада за исплате у току 2018. зависе од тога да ли се исплаћује зарада до децембра 2017. године или од јануара 2018. године, јер се нови неопорезиви износ од 15.000 динара од 1. јануара 2018. године примењује само за исплате зарада од јануара 2018. године (у загради су износи бруто зарада за заостале зараде до децембра 2017. године које се исплаћују у 2018. години):

  • за месец са 160 радних сати: 30.499,29 динара (30.957,20 динара).
  • за месец са 168 радних сати: 32.131,24 динара (32.589,16 динара).
  • за месец са 176 радних сати: 33.763,20 динара (34.221,11 динара).
  • за месец са 184 радна сата: 35.395,15 динара (35.853,07 динара).

Испробајте калкулатор за обрачун зараде када је уговорена основна бруто зарада.

Нови износ неопорезивог износа од 15.000 динара се не мења 1.2.2018. године.

Подсећамо да је садашња минимална цена рада (важи до краја децембра 2017. године) 130 динара по часу, што значи да је нова минимална цена рада увећана у односу на садашњу за 10,00%.

Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2017. године врше се по 130 динара нето по радном часу а све исплате које се врше од 1.1.2018. године се врше по 143 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

Табела са износима нето и бруто минималних зарада по месецима

Поделите: