Minimalna cena rada za 2018. godinu 143 dinara neto po času

Informaciju o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu pročitajte ovde:
Minimalna cena rada za 2019. godinu

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2018. godine iznosi 143 dinara (neto), po radnom času.

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije (predstavnici Vlade, reprezentativnih sindikata i poslodavaca) je doneo odluku o povećanju minimalne cene rada sa 130 na 143 dinara po satu. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS” broj 88/2017 od 29.9.2017. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2018. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 22.880 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 24.024 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 25.168 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 26.312 dinara.

Iznosi bruto minimalnih zarada za isplate u toku 2018. zavise od toga da li se isplaćuje zarada do decembra 2017. godine ili od januara 2018. godine, jer se novi neoporezivi iznos od 15.000 dinara od 1. januara 2018. godine primenjuje samo za isplate zarada od januara 2018. godine (u zagradi su iznosi bruto zarada za zaostale zarade do decembra 2017. godine koje se isplaćuju u 2018. godini):

  • za mesec sa 160 radnih sati: 30.499,29 dinara (30.957,20 dinara).
  • za mesec sa 168 radnih sati: 32.131,24 dinara (32.589,16 dinara).
  • za mesec sa 176 radnih sati: 33.763,20 dinara (34.221,11 dinara).
  • za mesec sa 184 radna sata: 35.395,15 dinara (35.853,07 dinara).

Isprobajte kalkulator za obračun zarade kada je ugovorena osnovna bruto zarada.

Novi iznos neoporezivog iznosa od 15.000 dinara se ne menja 1.2.2018. godine.

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2017. godine) 130 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 10,00%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2017. godine vrše se po 130 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2018. godine se vrše po 143 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podelite: