Krediti za privredne subjekte u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije

Privredni subjekti u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije će moći da konkurišu za kredite pod povoljnim uslovima (kamatna stopa 1% godišnje, rok otplate 4 godine) od 7. marta 2016. godine, kada će Ministarstvo trgovine, turizma i telekominikacija objaviti Javni konkurs.

Visina kredita je od 300.000 do 1.500.000 dinara za preduzetnike i od 500.000 do 3.000.000 dinara za pravna lica.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija:

„Dana 26.02.2016. godine usvojena je Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informacione-komunikacione tehnologije („Službeni glasnik RS“ broj 16/16).

Shodno navedenom, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će u ponedeljak 07.03.2016. godine objaviti Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini.

Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava, dok se Inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (Inovativni projekat).

Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre u oblasti:

– Izdavanje ostalih softvera;
– Računarsko programiranje;
– Izdavanje računarskih igara;
– Konsultantske delatnosti u okviru informacione tehnologije;
– Upravljanje računarskom opremom;
– Ostale usluge informacione tehnologije;
– Obrada podataka, hosting, sl;
– Veb portali;
– Kablovske telekomunikacije;
– Bežične telekomunikacije;
– Satelitske telekomunikacije;
– Ostale telekomunikacione delatnosti.

Uredbom je predviđena sledeća namena kredita:

– kupovina opreme (ne starije od pet godina);
– kupovina nematerijalne imovine, kao što je softver;
– kupovina trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal);
– plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta (troškovi za zaposlene koji rade na izradi Inovativnog projekta).

Visina kredita iznosi:

– od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara – za preduzetnike;
– od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara – za pravna lica;
– rok otplate do četiri godine;
– grejs period do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine);
– tromesečna otplata kredita.

Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu se kamata obračunava i pripisuje glavnom dugu.“

Podelite: