Кредити за привредне субјекте у области информационо-комуникационе технологије

Привредни субјекти у области информационо-комуникационе технологије ће моћи да конкуришу за кредите под повољним условима (каматна стопа 1% годишње, рок отплате 4 године) од 7. марта 2016. године, када ће Министарство трговине, туризма и телекоминикација објавити Јавни конкурс.

Висина кредита је од 300.000 до 1.500.000 динара за предузетнике и од 500.000 до 3.000.000 динара за правна лица.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

„Дана 26.02.2016. године усвојена је Уредба о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационе-комуникационе технологије („Службени гласник РС“ број 16/16).

Сходно наведеном, Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће у понедељак 07.03.2016. године објавити Јавни конкурс за доделу старт-ап и иновативних кредита привредним субјектима у области информационо-комуникационе технологије у Републици Србији у 2016. години.

Старт-ап кредити додељују се привредним субјектима који су регистровани у претходне две године почев од датума објављивања конкурса за доделу кредитних средстава, док се Иновативни кредити додељују привредним субјектима који су регистровани дуже од две године почев од датума објављивања конкурса за доделу кредитних средстава.

Старт-ап и иновативни кредити одобравају се за Пројекат развоја новог или постојећег производа или услуге из области ИКТ (Иновативни пројекат).

Право на коришћење старт-ап и иновативних кредита имају привредни субјекти регистровани у Агенцији за привредне регистре у области:

– Издавање осталих софтвера;
– Рачунарско програмирање;
– Издавање рачунарских игара;
– Консултантске делатности у оквиру информационе технологије;
– Управљање рачунарском опремом;
– Остале услуге информационе технологије;
– Обрада података, хостинг, сл;
– Веб портали;
– Кабловске телекомуникације;
– Бежичне телекомуникације;
– Сателитске телекомуникације;
– Остале телекомуникационе делатности.

Уредбом је предвиђена следећа намена кредита:

– куповина опреме (не старије од пет година);
– куповина нематeријалне имовине, као што је софтвер;
– куповина трајних обртних средстава (за репроматеријал);
– плаћање услуге израде и реализације Иновативног пројекта (трошкови за запослене који раде на изради Иновативног пројекта).

Висина кредита износи:

– од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара – за предузетнике;
– од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара – за правна лица;
– рок отплате до четири године;
– грејс период до једне године (у оквиру рока отплате од четири годинe);
– тромесечна отплата кредита.

Каматна стопа је 1% на годишњем нивоу, а у грејс периоду се камата обрачунава и приписује главном дугу.“

Поделите: