Kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa biće dodatno pojačane

Poreska uprava u novom saopštenju najavljuje dodatno pojačanje kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i proširivanje obuhvata kontrola u različitim privrednim granama.

Za devet meseci 2016. godine kontrolisano je evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa (kao i radno-pravni status angažovanih radnika) kod 6.106 obveznika. Zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno su zatvorena 2.123 objekta.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Poreske uprave:

„Kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa Poreska uprava sprovodi na teritoriji cele Republike Srbije. Kao jedan od efikasnih vidova borbe protiv sive ekonomije, ove kontrole u narednom periodu biće dodatno pojačane.

Za devet meseci 2016. godine, inspektori Poreske uprave kontrolisali su evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa kod 6.106 obveznika. Predmet kontrola bio je i radno-pravni status angažovanih radnika u kontrolisanim objektima. Zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno su zatvorena 2.123 objekta, dok su protiv odgovornih lica podneti zahtevi za pokretanje prekršajne odgovornosti.

Prethodnih meseci pojačane su vikend kontrole poslovanja ugostiteljskih objekata, posebno na turističkim odredištima, kao i za vreme održavanja posećenih manifestacija. U vikend akcijama koje su sprovedene tokom septembra, zbog neevidentiranja prometa preko fiskalnih kasa privremeno je zatvoreno 85 od ukupno 146 kontrolisanih ugostiteljskih objekata. Od toga, za vreme održavanja manifestacija Smederevska jesen, Ljubičevske igre u Požarevcu, Mokranjčevi dani u Negotinu, Dani berbe grožđa u Vršcu, Kupusijada u Mrčajevcima, Grožđebal u Sremskim Karlovcima, Berba grožđa u Aleksandrovcu, kao i Leskovačke roštiljijade kontrolisan je 71 ugostiteljski objekat. Kod 40 su utvrđene nepravilnosti u radu.

Poreski inspektori obavljaju kontrole i sankcionišu poreske obveznike za koje se utvrdi da ne poštuju poreske propise, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o fiskalnim kasama. U cilju jačanja finansijske discipline, zaštite budžeta Republike Srbije i interesa poreskih obveznika koji posluju legalno, kao i svih građana, Poreska uprava će pojačati kontrole i proširiti obuhvat kontrola u različitim privrednim granama. Povećanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i kulture plaćanja poreza smanjiće potrebu za kontrolama.“

Podelite: