Мера привремене забране обављања делатности изречена за око 32% контролисаних објеката у првих девет месеци 2019. године

У првих девет месеци ове године, инспектори Пореске управе Републике Србије извршили су 2.501 контролу евидентирања промета преко фискалних каса на територији Републике, при чему је вршена и провера радноправног статуса ангажованих радника.

У 798 објеката (31,91%) утврђене су неправилности, поднети су захтеви за покретање прекршајне одговорности и изречена је мера привремене забране обављања делатности и то:

У 122 објекта мера привремене забране обављања делатности због непријављених радника

У 676 објеката мера привремене забране обављања делатности изречена је због неевидентирања промета преко фискалне касе.

Извор: Пореска управа

Поделите: