Јавне расправе неколико нацрта закона из надлежности Министарства привреде

У периоду од 11. до 30. јуна 2021. године спроводи се јавна расправа неколико нацрта закона из надлежности Министарства привреде. Ради се о следећим нацртима закона:

  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о централној евиденцији стварних власника

Текстове нацрта закона можете погледати и преузети овде:

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Образложење

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на e-mail адресу privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима“.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

Образложење

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на e-mail адресу privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре“.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о централној евиденцији стварних власника

Образложење

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на e-mail адресу privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о централној евиденцији стварних власника“.

Поделите: