Измене одлуке о привременој забрани извоза одређених производа

У „Службеном гласнику РС“, број 33 од 17.3.2020. године објављене су измена и допуне Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво.

На листи производа чији извоз је привремено забрањен додати су: 

  • семе сунцокрета, у љусци
  • уље сунцокретово, сирово

Код детерџената су од забране изузете тоалетне куглице и таблете за машинско прање судова.

Прецизирано је да се забрана не односи на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

У наставку приказујемо измењену и допуњену листу производа чији извоз је привремено забрањен:

Измењена је и Одлука о забрани извоза лекова, у смислу да су од забране извоза изузети лекови које страно лице отпрема у поступку транзита са царинског подручја Републике Србије.

Поделите: