Ističe rok za prijem konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Rok za prijem konsolidovanih finansijskih izveštaja je 1. avgust do 24 časa.

Konsolidovani finansijski izveštaji se dostavljaju u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zasutpnika matičnog pravnog lica.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre (APR) obaveštava pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da 01. avgusta (ponedeljak) do 24 časa, ističe Zakonom propisan rok za dostavljanje tih izveštaja za 2015. godinu.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima za 2015. godinu objavljene su na internet stranici Agencije, u delu „Finansijski izveštaji“ – „Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije“ – „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs.“

Podelite: