Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину

Агенција за привредне регистре подсећа обвезнике које имају обавезу достављања консолидованих финансијских извештаја да 31. јула 2017. године истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа све обвезнике који имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству,  да 31. јула 2017. године (понедељак) до 24 часа, истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2016. годину.

Све информације у вези са консолидованим годишњим финансијским извештајима за 2016. годину објављене су у делу „Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.

За додатна објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: