Инструкције за плаћање по профактури издатој субјекту јавног сектора и за издавање еФактуре плаћене на основу профактуре

Министарство финансија је на сајту еФактура објавило инструкцију за плаћање по профактури за кориснике јавних средстава који своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор и инструкцију за издавање еФактуре плаћене на основу профактуре.

Суштина инструкције је у следећем:

  • субјект јавног сектора приликом плаћања по профактури је у обавези да користи шифру плаћања 290 и да у позиву на број одобрења наведе тачан број профактуре;
  • издавалац еФактуре је у обавези да у СЕФ у поље број надуџбенице/број фактуре/број понуде унесе број профактуре идентичан оном броју који је навео субјект јавног сектора приликом плаћања.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

Инструкција за све кориснике јавних средстава који воде своје  подрачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије и своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор:

Приликом плаћања по профактури (понуди) неопходно је користити шифру плаћања 290 – друге трансакције, а у позиву на број одобрења обавезно је навести тачан број профактуре (понуде).

Инструкција за издавање електронске фактуре/авансне фактуре плаћене на основу профактуре (понуде):

Издавалац електронске фактуре/авансне фактуре у обавези је да у одговарајуће поље у систему елекронских фактура (број наруџбенице/број фактуре/број понуде) унесе број профактуре (понуде) идентичан ономе на основу које је извршено плаћање.“

Поделите: