Elektronsko podnošenje šest novih poreskih prijava

Od 1. marta 2016. godine poreski obveznici će podnositi elektronski šest novih prijava. Od 11. januara do kraja februara obveznici će moći paralelno, pored podnošenja prijave na papirnom obrascu, da predaju i nove elektronske obrasce.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Poreski obveznici moći će od ponedeljka, 11. januara 2016. godine, elektronski da podnose još šest novih prijava. Uvode se elektronske prijave:

  1. poreza na premije neživotnog osiguranja;
  2. doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava;
  3. samooporezivanje fizičkih lica;
  4. prijava za ispunjavanje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom;
  5. poreza na dobit po odbitku i
  6. poreza na dobit po rešenju.

Puna primena elektronskog podnošenja ovih prijava počinje 1. marta ove godine. U prva dva meseca prelaznog perioda, obveznici će i dalje morati poreske prijave da podnose na papirnom obrascu. Paralelno, moći će na portalu e-Porezi da predaju nove elektronske obrasce.

Tim povodom, direktor Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković poziva poreske obveznike da tokom dvomesečnog probnog perioda podnose poreske prijave elektronskim putem kako bi se što bolje pripremili za punu primenu servisa. „Zaduženja poreskih obveznika će se u prelaznom periodu formirati na osnovu papirnih obrazaca. Elektronske prijave podnete u prelaznom periodu ne stvaraju poreska zaduženja, već su isključivo namenjena za edukaciju i testiranje“, objašnjava Dragana Marković.

„Čak 95 odsto poreskih prihoda koje administrira Poreska uprava u narednom periodu biće pokriveno elektronskim servisima za podnošenje poreskih prijava“, rekla je direktor Poreske uprave najavljujući dalju modernizaciju informacionog sistema i jačanje institucionalnih kapaciteta, u okviru realizacije programa transformacije Poreske uprave Republike Srbije.

Poreska uprava će uskoro na svom zvaničnom sajtu objaviti video uputstva za podnošenje ovih prijava elektronskim putem. Za detaljnije informacije, obveznici se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave na broj telefona 0700-700-007 za pozive sa fiksnog i 011/331 01 11 za pozive sa mobilnog telefona.“

Podelite: