Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja mogu ih dostavljati od 28. aprila 2018. godine, od kada im je to omogućeno putem Posebnog informacionog sistema Agencije za privredne registre.

Rok za dostavljanje ističe najkasnije 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Informacije u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima možete pročitati ovde, a korisničko uputstvo za dostavljanje možete pročitati i preuzeti ovde.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 28. aprila 2020. godine, u okviru posebnog informacionog sistema Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2019. godinu za sve grupe pravnih lica. Predmetne izveštaje, matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), dužna su da dostave Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Podsećamo da se, izuzetno ove godine, rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih  finansijskih izveštaja za 2019. godinu pomera tako da ističe najkasnije 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja, a u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije.

Sve informacije u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem konsolidovanih  godišnjih finansijskih izveštaja nalaze se na stranici Registra finansijskih izveštaja.

Sva pitanja u vezi sastavljanja i dostavljanja pomenutog izveštaja mogu se slati mejlom na sledeće adrese: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs i finizvestaji@apr.gov.rs.“

Podelite: