Брисање предузетника само уз доказ о измиреним пореским обавезама

Од 1. јануара 2016. године, за предузетнике је поново уведена обавеза да приложе доказ о измиреним пореским обавезама приликом подношења пријаве за брисање из Регистра привредних субјеката у АПР.

У наставку преносимо у целости вест Агенције за привредне регистре:

„Од 01.01.2016 године, ступањем на снагу одредбе члана 29. став 7. и 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, за предузетнике је поново уведена обавеза да приложе доказ о измиреним пореским обавезама приликом подношења регистрационе пријаве за брисање из Регистра привредних субјеката.

Уз осталу документацију, предузетник треба да Агенцији достави два уверења о непостојању неизмирених пореских обавеза. Једно уверење/потврду издаје надлежна организациона јединица Пореске управе РС, а друго уверење односно потврду издаје пореска администрација надлежне јединице локалне самоуправе. Обе потврде/уверења не смеју бити старија од пет дана у односу на моменат подношења захтева за брисање из регистра у Агенцији за привредне регистре.“

Поделите: