Brisanje preduzetnika samo uz dokaz o izmirenim poreskim obavezama

Od 1. januara 2016. godine, za preduzetnike je ponovo uvedena obaveza da prilože dokaz o izmirenim poreskim obavezama prilikom podnošenja prijave za brisanje iz Registra privrednih subjekata u APR.

U nastavku prenosimo u celosti vest Agencije za privredne registre:

„Od 01.01.2016 godine, stupanjem na snagu odredbe člana 29. stav 7. i 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, za preduzetnike je ponovo uvedena obaveza da prilože dokaz o izmirenim poreskim obavezama prilikom podnošenja registracione prijave za brisanje iz Registra privrednih subjekata.

Uz ostalu dokumentaciju, preduzetnik treba da Agenciji dostavi dva uverenja o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza. Jedno uverenje/potvrdu izdaje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave RS, a drugo uverenje odnosno potvrdu izdaje poreska administracija nadležne jedinice lokalne samouprave. Obe potvrde/uverenja ne smeju biti starija od pet dana u odnosu na momenat podnošenja zahteva za brisanje iz registra u Agenciji za privredne registre.“

Podelite: