Ажурирани преглед ограничења цена основних животних намирница – укинуто ограничење цена за шећер
(текст више не важи)

У „Службеном гласнику РС“, број 25 од 31.3.2023. године објављена је Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница (у даљем тексту: Уредба).

Изменама Уредбе укинуто је ограничење цена за бели кристал шећер.

Важење Уредбе је продужено до 30. априла 2023. године.
Напомена: важење Уредбе је продужено до 31. маја 2023. године („Службени гласник РС“, број 34/2023).

У наставку дајемо ажурирани преглед ограничења произвођачких цена и цена у трговини на велико и мало основних животних намирница.

1. Јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра

Максимална малопродајна цена јестивог сунцокретовог уља у паковању од једног литра не сме прелазити 219,99 динара.

2. Брашно тип Т-400 глатко

1) Максимална малопродајна цена, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 84,70 динара по килограму.

2) Максимална произвођачка цена, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 70,00 динара по килограму.

3) Маржа обрачуната на нето фактурну цену, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

4) За време трајања Уредбе ванфактурна давања од стране добављача се не примењују.

3. Брашно тип Т-500

1) Максимална малопродајна цена, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 78,65 динара по килограму.

2) Максимална произвођачка цена, у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма не сме прелазити 65,00 динара по килограму.

3) Маржа обрачуната на нето фактурну цену, умањена за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

4) За време трајања Уредбе ванфактурна давања од стране добављача се не примењују.

4. Остала ограничења и новчане казне

1) Произвођачи не смеју испоручивати производе чије се цене ограничавају у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

2) Предвиђене новчане казне за прекршај за непридржавање одредби Уредбе:

  • за правна лица: од 100.000 до 2.000.000 динара
  • за предузетнике: од 10.000 до 500.000 динара
  • за одговорно лице у правном лицу: од 5.000 до 150.000 динара

Поред новчане казне, правним лицима и предузетницима се може изрећи заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године, а одговорном лицу у правном лицу се може изрежи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

Поделите: