Закључак Владе у вези са коришћењем годишњег одмора у условима ванредног стања

У „Службеном гласнику РС“, број 52 од 7. априла 2020. године објављен је Закључак Владе 05 број 53-3041/2020 (у даљем тексту: Закључак), у вези са коришћењем годишњег одмора у условима ванредног стања.

Подсећамо да је Законом о раду предвиђено следеће ако запослени користи годишњи одмор у деловима: први део користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године (члан 73. став 2).

У зависности од могућности и врсте радног ангажовања запослених у условима ванредног стања, у Закључку су дате две препоруке и једна обавеза у вези са коришћењем годишњег одмора за запослене:

1) Препоручује се послодавцима да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године.

2) Запосленима којима је омогућен рад на даљину и рад од куће, послодавац је дужан да омогући коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину закључно са 30. јуном 2020. године.

3) Препоручује се послодавцима, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, при упућивању запослених на одсуство са рада, у складу са законом, предност дају коришћењу годишњих одмора запослених.

Поделите: