Закључак Владе у вези наставка рада за послодавце из одређених делатности

У „Службеном гласнику РС“, број 58 од 20.4.2020. године објављен је Закључак Владе 05 број 53-3259/2020.

Закључком се Влада саглашава да послодавци из следећих делатности који су обуставили рад после 15. марта (за време ванредног стања), наставе са радом од 21. априла 2020. године у највећем могућем капацитету:

  • грађевинарство (високоградња и нискоградња)
  • пружање услуга: вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.
  • трговина на мало: књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.
  • зелене пијаце (на отвореном и у затвореном простору).

Послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
Напомена: за делатност грађевинарства није наведена мера држања социјалне дистанце. 

Организовање рада сагласно Закључку послодавци су дужни да обезбеде док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

Закључак не важи за оне којима је забрањено обављање делатности због тога што природа делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору (нпр. трговци и пружаоци услуга у трговинским центрима), односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.).

Поделите: