Обавештење Министарства за рад поводом престанка ванредног стања

Министарство за рад је објавило обавештење о престанку важења појединих прописа донетих у време трајања ванредног стања. Прописи који су од важности за привредне субјекте су:

  • Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања;
  • Закључак којим Влада даје сагласност за доношење решења о плаћеном одсуству дуже од 45 радних дана по скраћеном поступку; 
  • Одлукa о важењу дозволе за рад издате странцу за време трајања ванредног стања.

Министарство за рад апелује на послодавце да, уколико то природа делатности и посла које обављају дозвољава, запосленима који су за време ванредног стања обављали рад од куће, омогуће да наставе такав рад, до успостављања јавног превоза у пуном обиму, као и наставка рада вртића и продуженог боравка за децу.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

„Доношењем одлуке о проглашењу престанка ванредног стања, престају да важе акти донети у време трајања ванредног стања на основу члана 200. Устава Републике Србије и Одлуке о проглашењу ванредног стања.

Из делокруга надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, престанком ванредног стања, престају да важе:

 • Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20);

 • Уредба о организовању рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 54/20);

 • Закључак којим Влада даје сагласност за доношење решења о плаћеном одсуству дуже од 45 радних дана по скраћеном поступку; 

 • Одлукa о важењу дозволе за рад издате странцу за време трајања ванредног стања „Службени гласник РС“, број 43 од 27. марта 2020.године.

Изузетак представља Закључак којим је дата препорука послодавцима на територији Републике Србије, да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године („Службени гласник РС“, број 52/20 од 7. априла 2020. године)  који се може примењивати до 31. децембра 2020. године.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања апелује на послодавце да, и поред престанка важења Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, уколико то природа делатности и посла које обављају дозвољава, запосленима који су за време ванредног стања обављали рад од куће, омогуће да наставе такав рад, до успостављања јавног превоза у пуном обиму, као и наставка рада вртића и продуженог боравка за децу.“

Поделите: