Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 20.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 20.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
  • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3259/2020
Друге организације
  • АНЕКС Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Поделите: