Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 58 od 20.4.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 58 od 20.4.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
  • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 53-3259/2020
Druge organizacije
  • ANEKS Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Podelite: