Влада предложила продужење рока за ажурирање података о занимању и врсти и нивоу квалификација у ЦРОСО

Влада Србије је на седници одржаној 28. новембра 2019. године усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Предлог закона је ушао у скупштинску процедуру, а текст предлога и образложење можете погледати овде. Усвајање овог закона се очекује до краја 2019. године.

Најважнија новина за приврeдне субјекте је предложено продужење рока за ажурирање података о занимању и врсти и нивоу квалификација у ЦРОСО. Нови предложени рок за ажурирање је 31.12.2020. године (уместо 31.12.2019. године).

Ова измена је предложена чланом 6. измена и допуна закона:

У члану 47. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”.

Поделите: