Продужен рок за ажурирање података о занимању и врсти и нивоу квалификација у ЦРОСО

Скупштина Србије усвојила је 23.12.2019. године Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. Очекује се његово објављивање у „Службеном гласнику РС“.

Најважнија новина за приврeдне субјекте је продужење рока за ажурирање података о занимању и врсти и нивоу квалификација у ЦРОСО. Нови рок за ажурирање је 31.12.2020. године (уместо 31.12.2019. године).

Ова измена је извршена чланом 6. измена и допуна закона:

У члану 47. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”.

Поделите: