Продужен рок за ажурирање података о занимању и врсти и нивоу квалификација у ЦРОСО

Допуна 31.7.2020.
Од 24. августа 2020. године ће се примењивати нови шифарници:
1. Шифарник занимања
2. Шифарник нивоа и врста квалификација
3. Шифарник држава и територија
4. Шифарник општина у Републици Србији
5. Шифарник насељених места у Републици Србији

Скупштина Србије усвојила је 23.12.2019. године Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. Очекује се његово објављивање у „Службеном гласнику РС“.

Најважнија новина за приврeдне субјекте је продужење рока за ажурирање података о занимању и врсти и нивоу квалификација у ЦРОСО. Нови рок за ажурирање је 31.12.2020. године (уместо 31.12.2019. године).

Ова измена је извршена чланом 6. измена и допуна закона:

У члану 47. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”.

Више о овој теми читајте у следећим текстовима:

Примена јединственог кодекса шифара у евиденцијама у области рада

Обавеза ажурирања података о занимању и степену стручне спреме према радном месту у ЦРОСО

Поделите: