Усвојени подзаконски акти из области електронског фактурисања

Влада Републике Србије је на данашњој седници усвојила три уредбе на основу Закона о електронском фактурисању.

Министарство финансија је донело и три правилника на основу Закона о електронском фактурисању.

Уредбе и правилници ће бити објављени у следећем броју „Службеног гласника РС“, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Допуна 10.7.2021.
Уредбе и правилници су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 69 од 9.7.2021. године.

Ради се о следећим подзаконским актима:

  • Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику
  • Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама
  • Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника
  • Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
  • Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
  • Правилник о начину поступања Централног информационог посредника

Поделите: