Усвојене измене и допуне Закона о ПДВ

Скупштина Србије је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 72 од 7.10.2019. године.

Измене и допуне ступају на снагу 15. октобра 2019. године, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године, осим одредаба које се тичу пореског ослобођења за промет добара које путник отпрема у иностранство у личном пртљагу (вредност добара 6.000 динара уместо досадашњих 100 евра и рок за достављање доказа 12 месеци уместо досадашњих 6 месеци) и новог пореског ослобођења за промет добара и услуга у оквиру изградње аутопутева за које је утврђен јавни интерес, које се примењују од 15. октобра 2019. године.

Детаљније о изменама и допунама Закона о ПДВ можете читати у коментару који смо писали док је предлог био у скупштинској процедури, с обзиром да се усвојени закон не разликује од предлога:

Предлог измена и допуна Закона о ПДВ – шта се мења?

Посебне коментаре о појединим темама које су предмет нових измена и допуна Закона о ПДВ писаћемо у наредном периоду.

Пречишћен текст Закона о ПДВ са новим изменама и допунама можете погледати овде.

Поделите: