Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 7.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 7.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
Влада
  • УРЕДБА о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране

Поделите: