Usvojene izmene i dopune Zakona o PDV

Skupština Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 72 od 7.10.2019. godine.

Izmene i dopune stupaju na snagu 15. oktobra 2019. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba koje se tiču poreskog oslobođenja za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu (vrednost dobara 6.000 dinara umesto dosadašnjih 100 evra i rok za dostavljanje dokaza 12 meseci umesto dosadašnjih 6 meseci) i novog poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga u okviru izgradnje autoputeva za koje je utvrđen javni interes, koje se primenjuju od 15. oktobra 2019. godine.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o PDV možete čitati u komentaru koji smo pisali dok je predlog bio u skupštinskoj proceduri, s obzirom da se usvojeni zakon ne razlikuje od predloga:

Predlog izmena i dopuna Zakona o PDV – šta se menja?

Posebne komentare o pojedinim temama koje su predmet novih izmena i dopuna Zakona o PDV pisaćemo u narednom periodu.

Prečišćen tekst Zakona o PDV sa novim izmenama i dopunama možete pogledati ovde.

Podelite: