Услуге бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2018. годину

Агенција за привредне регистре ће од понедељка 15. априла 2019. године у услуге бонитета укључити податке из редовних финансијских извештаја за 2018. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину бити доступне почев од понедељка, 15. априла 2019. године.

Извештаји о бонитету за привредна друштва, установе и предузетнике, као и скоринг привредних друштава, у којима су укључени подаци из редовних годишњих извештаја за 2018. годину издаваће се само за оне обвезнике за које су ти извештаји достављени, односно који су као потпуни и рачунски тачни јавно објављени на интернет страници АПР, с обзиром да у складу са Законом о рачуноводству рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину истиче 30. јуна 2019. године.

За  правна лица и предузетнике за које редовни финансијски извештај за 2018. годину није јавно објављен услуге бонитета пружаће се закључно са подацима за 2017. годину, све док не доставе потпун и рачунски тачан извештај и исти се не објави на интернет страници АПР, односно до истека рока за достављање тих извештаја.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја или скоринга путем линка Претрага објављених финансијских извештаја провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника финансијски извештај за 2018. годину објављен. Такође, уколико исти није објављен предлажемо да провере да ли је тај извештај достављен АПР и статус његове обраде путем линка Претрага извештаја за 2018. годину у поступку обраде у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен има недостатака обвезник исте мора отклонити, по процедури за обраду, како би он могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

Извештаји о бонитету са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину издаваће се по захтеву за хитну обраду само за оне обвезнике за које је редовни годишњи финансијски извештај за ту годину јавно објављен.

Истовремено, од 15. априла 2019. године, за привредна друштва чији су финансијски извештаји за 2018. годину јавно објављени, престаће да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2013. до 2017. године, пошто је за та привредна друштва утврђена нова оцена бонитета односно скоринг за период од 2014. до 2018. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на страници Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја доступне су на страници Финансијски извештаји–Услуге из Регистра.“

Поделите: