Usluge boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Agencija za privredne registre će od ponedeljka 23. aprila 2018. godine u usluge boniteta uključiti podatke iz redovnih finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu biti dostupne počev od ponedeljka, 23. aprila 2018. godine.

Izveštaji o bonitetu za privredna društva, ustanove i preduzetnike, kao i skoring privrednih društava, u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih izveštaja za 2017. godinu izdavaće se samo za one obveznike za koje su ti izveštaji dostavljeni, odnosno koji su kao potpuni i računski tačni javno objavljeni na internet stranici APR, s obzirom da je u skladu sa Zakonom o računovodstvu rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu najkasnije do kraja juna meseca 2018. godine.

Za  pravna lica i preduzetnike za koje redovni finansijski izveštaj za 2017. godinu nije javno objavljen usluge boniteta pružaće se zaključno sa podacima za 2016. godinu, sve dok ne dostave potpun i računski tačan izveštaj i isti se ne objavi na internet stranici APR.

Predlažemo korisnicima da pre naručivanja izveštaja ili skoringa putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2017. godinu objavljen.

Istovremeno, potrebno je proveriti status obrade redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu putem linka Pretraga postupka obrade izveštaja za 2017. godinu u delu Predmeti u radu. Ako u izveštaju koji je dostavljen APR ima nedostataka obveznik iste mora otkloniti, po proceduri za obradu, kako bi izveštaj mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Izveštaji o bonitetu u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu izdavaće se po zahtevu za hitnu obradu samo za one obveznike za koje je redovni godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu javno objavljen.

Istovremeno, od 23. aprila 2018. godine, za privredna društva čiji su finansijski izveštaji za 2017. godinu javno objavljeni, prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2012. do 2016. godine, s obzirom da je za ta privredna društva utvrđena nova ocena boniteta odnosno skoring za period od 2013. do 2017. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja dostupne su na internet stranici Agencije u odeljku Finansijski izveštaji – Usluge iz Registra.“

Podelite: