Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Путем мобилне апликације Моја ЛПА (локална пореска администрација), омогућено је да сви порески обвезници изврше централизовани упит стања за порез на имовину за територију целе Републике Србије – путем мобилног телефона.

У наставку преносимо део обавештења ЈИС ЛПА (цело обавештење погледајте овде):

„Од данас, путем мобилне апликације Моја ЛПА (локална пореска администрација), омогућено је да сви порески обвезници изврше централизовани упит стања за порез на имовину за територију целе Републике Србије – путем мобилног телефона. Апликација Моја ЛПА је бесплатна и доступна је и за Android и iOS кориснике.

Путем мобилне апликације Моја ЛПА омогућен је упит стања за порез на имовину коришћењем корисничког имена и лозинке, а захтев за доделу корисничког имена и лозинке порески обвезници лично могу поднети у надлежној локалној пореској администрацији (ЛПА). Уколико је лице обвезник у више локалних пореских администрација, налог је довољно отворити само у једној. Препорука физичким лицима приликом отварања налога је да се обрате локалној пореској администрацији по месту пребивалишта, а правним лицима по месту седишта.“

Поделите: